คิดจะ Clickbait ต้องคิดใหม่ Facebook ไม่เอาไว้หายจากไทม์ไลน์แน่!

คิดจะ Clickbait ต้องคิดใหม่ Facebook ไม่เอาไว้หายจากไทม์ไลน์แน่!

          หลายคนอาจเคยตกเป็นเหยื่อเว็บ Clickbait หรือเว็บที่ใช้พากหัวหลอกให้คลิก เพื่อเป็นการเพิ่มยอดไลค์ ยอดวิว ยอดแชร์ เพราะพาดหัวในลักษณะดังกล่าวกระตุ้นความอยากรู้ของผู้อ่านมากกว่าปกติ แต่เนื้อหาข้างในกลับไม่เป็นอย่างที่คิด
        แต่ปัญหาเหล่านี้กำลังจะลดลง เพราะ Facebook ไม่ยอมเว็บ Clickbait พวกนี้ จึงจัดการลดการมองเห็น โดยการวิเคราะห์ซึ่งใช้วิธีคล้ายกับการจับสแปมในอีเมล จนกระทั่งเว็บเหล่านั้นจะเลิกทำพฤติกรรมเช่นนี้ก็จะกลับมาเห็นบนไทม์ไลน์ตามปกติ

Something all clickbait websites need to reconsidered. 

 We all have heard about clickbait website over and over again till we sick to our stomach. How can people who have never tried to create high quality content get so much traffic to their websites! Well this will all end with Facebook new announcement. 

     Facebook recently announced a new policy of limitation of clickbait websites’ apperences on its platform. People will see less and less of its appearance as a punishment of poor quality content until they decide to stop using this strategy.

Comments are closed.