คนเยอะทรัพยากรลด! มาปลูกพืชแนวใหม่ ไม่ง้อดิน ไม่อดตาย

คนเยอะทรัพยากรลด! มาปลูกพืชแนวใหม่ ไม่ง้อดิน ไม่อดตาย

     หากคุณเคยเห็นภาพจำนวนมนุษย์ที่มากขึ้นสวนทางกับธรรมชาติและทรัพยากรที่ลดลงแล้วเกิดความกังวล ต่อไปนี้เรื่องราวเหล่านี้คงจะหมดไป เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดวิธีทำการเกษตรด้วยการลดพื้นที่และน้ำในการเพาะปลูกได้แม้ว่าทรัพยากรโลกจะไม่เพียงพอต่อการผลิตอาหาร
       ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยี “ปลูกพืชไร้ดิน” โดยให้รากลอยอยู่ในอากาศเหนือน้ำ ใช้หมอกปกคลุกรากแทน เพื่อไม่ให้สัมผัสกับน้ำโดยตรง และน้ำจะถูกควบคุมในระบบปิดทำให้ไม่สูญเสียประโยชน์ สำหรับแสงอาทิตย์ก็จะหันมาใช้หลอดไฟ LED ที่ปรับSpectrum และปริมาณแสงอย่างเหมาะสม ที่สำคัญใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย

No soil! No Worry! 

     With the human expansion and growth, we are more concerned about our environment than ever before. So here’s the good news! Scientists have developed a new way of planting by decreasing the needs for space and environmental usage, such as, water and soil. 
     It is a new science called “Plant without soil” by planting your seed above the water and uses fog to separate between the root and water. This way you will never need to use water than necessary. Also with sunlight issue, LED bold will be used to replace it. This technology will help you grow your plants in a limited space, water, and soil. Welcome to the new agriculture world!

ที่มา: thaiware

Comments are closed.